פרטיות באינטרנט בפריזמה הלכתית

מאמרה של ד"ר אהרוני-גולדנברג עוסק בשני פנים של תופעת המחשוב הפולשני, תוך התמקדות בפגיעה בזכות לפרטיות: האחד נוגע לחדירה למידע ממוחשב והשני נוגע להפצה לא מורשית של מידע ממוחשב. בבסיס המאמר עומדות השאלות הבאות: מה עמדת ההלכה העברית בכל הנוגע לפגיעה בפרטיות המידע הממוחשב? באילו תנאים תותר הפגיעה בפרטיות? ואילו תובנות ניתן לשאוב מההלכה היהודית בנוגע להגנה הרצויה על פרטיות המידע הממוחשב? פורסם במקור: הפרקליט נב תשע"ג. לעיון במאמר המלא לחצו כאן.