FordReallySucks.com

עד כמה יכולה חברה למנוע קישור לאתר האינטרנט שלה? יצרנית המכוניות הענקית פורד ניסתה לאחרונה לבחון את גבולות כוחה, ונכוותה. בית משפט מחוזי במישיגן, ארצות-הברית קבע שאינה יכולה למנוע מ- 2600.com להפנות גולשים מהכתובת FuckGeneralMotors.com אל ford.com.

מעשה שהיה כך היה: אריק קורלי מפעיל את אתר ההאקרים 2600.com. קורלי מוכר לקוראי המדור: הוא-הוא מי שנתבע על-ידי אולפני ההסרטה ההוליבודיים, כשהציב באתרו את קוד-המחשב המפצח את ההצפנה של ה- DVD. קורלי רכש בין השאר את שם המתחם FuckGeneralMotors.com, שמשמעותו אינה טעונה הבהרה מיוחדת. כשגולש באינטרנט נכנס לכתובת זו הוא הועבר תחילה לאתר הרשמי של מוטורס, יצרנית המכוניות הגדולה בארצות-הברית, ואחרי שקורלי קיבל מכתב מעורכי דינה - הופנה הגולש באופן אוטומטי לאתרים של מתחרי החברה ובהם, לבסוף, לאתר האינטרנט של פורד, יצרנית המכוניות השניה בגודלה בארצות-הברית. קורלי רואה עצמו "אמן ומבקר חברתי" והוא מחשיב תעלול זה של אמנות-מקוונת כאחד המשעשעים ביותר שלו. פורד אינה שותפה לדעתו.

"כנראה שההגיון שלהם מתנהל ככה", כותב האתר FordReallySucks.com, "מי שנוטל את היוזמה ומקליד FuckGeneralMotors.com בדפדפן שלו מסיים כשהוא מופנה לשרת העיקרי של פורד, ועמוד הבית של פורד צץ לנגד עיניו. מצחיק, לא? אם אינך רוצה מכונית של GM, קנה אחת של פורד. ובכן, פורד לא חושבת שזה מצחיק. מסמכי בית הדין שהגישה מעלים סברה שמשתמשי האינטרנט האלה אינם יכולים לחשוב בעצמם והם יניחו באופן אוטומטי שפורד רשמה את הכתובת וכיוונה אותה לאתר הבית שלה". פורד, נטען שם, לא טרחה אפילו לפנות לנתבעים קודם שעתרה לבית המשפט. היא פשוט הגישה תביעה ודרשה צו מניעה האוסר על קורלי ו- 2600.com להפנות אוטומטית את הגולשים מ- FuckGeneralMotors.com ל- ford.com.

לאחר שבחן את שתי העילות שפורד ביקשה להסתמך עליהן - דילול סימן מסחר ותחרות בלתי הוגנת - דחה בית המשפט את הבקשה:

החוק הפדרלי בנושא דילול סימני מסחר קובע, כי בעליו של סימן מפורסם יהיה זכאי לצו מניעה כנגד שימוש מסחרי של אחר בסימן מסחר או שם מסחר, אם שימוש כזה התרחש לאחר שהסימן היה למפורסם והוא מדלל את ייחודו של הסימן. הואיל והנתבעים לא הציעו למכירה טובין או שירותים, טענה פורד שהשימוש שהם עושים בסימן המסחר שלה הוא שימוש מסחרי מפני שהוא עלול לגרום לה נזק מסחרי. בית המשפט דחה את הטענה מכמה סיבות.

האחת, שם המתחם שרשם קורלי, FuckGeneralMotors.com, לא כולל את סימן המסחר ford. השימוש היחידי במילה ford הוא בקוד המחשב של FuckGeneralMotors.com היוצר קישורית לאתר פורד. בית המשפט לא שוכנה ששימוש כזה בסימן פורד פוגע שלא כדין בהצלחתה המסחרית של התובעת. מהותה של האינטרנט היא שאתרים מקושרים זה לזה כדי ןהקל על הגישה למידע. הקונגרס לא התכוון שהחוק נגד דילול סימני מסחר ישמש ככלי למניעת קישורים שלדעת בעל הסימן פוגעים איכשהו בקניינו, נפסק.

השניה, ביקורת על מוצר, כמוה כדיווח חדשותי או פארודיה, חוסה תחת פטור מהוראות החוק האוסרות דילול. "על אף שדיווח חדשותי, פירסום תחרותי, פארודיה או ביקורת אינם ביסודו של מקרה זה, ולמרות שהשימוש שעושים הנתבעים במונח "אמנות" נראה בקושי נאות, נחה דעתו של בית המשפט שהשימוש במילה "פורד" בקוד התכנות הוא לכל הפחות לא-מסחרי", נפסק.

גם הנימוק שלפיו מבצעים הנתבעים עוולה של תחרות בלתי-הוגנת לא נפל על אזנים קשובות. בית המשפט איבחן הלכות קודמות שמצאו תחרות כזו. זו נמצאה כשסימן מסחר היווה חלק משם מתחם, כשאתר האינטרנט שנוהל תחת הסימן הציע שירותי מידע של גורם מתחרה וכשתסכולם של הגולשים, שהגיעו אל האתר המפר בשגגה, עלול היה לסכל את הגעתם לאתר הבית של בעל סימן המסחר. בניגוד לכך, קוד-מחשב (המפנה את הגולשים לאתר מסוים) אינו מונע ממשתמשי האינטרנט להגיע לאתרים המשויכים לסימן המסחר שבו הם מתעניינים.

התוצאה? צו המניעה נדחה - וכעת מפנה FuckGeneralMotors.com לאתר FordReallySucks.com הכולל תיאור משעשע של השתלשלות הפרשה... פורד, שמלכתחילה לא היתה על הכוונת של קורלי ("לאף אחד מאיתנו ב- 2600.com אין מכוניות שלה", מסביר האתר) סובלת עתה מהפרסום הכלל-עולמי המתלווה לפרשה. אם היא באמת לא יצרה קשר עם קורלי לפני הגשת התביעה, לא נתפלא אם יש שם מחשבות-שניות על התבונה שבדבר.