חיפוש מידע כהסגת גבול במחשב

צו מניעה שהוציא בית משפט בקליפורניה, ארצות-הברית, ב- 24 במאי עלול להתגלות כבעל השלכות מרחיקות לכת על פעולתם של מנועי חיפוש באינטרנט ותפוצת המידע ברשת: הצו אוסר על ביצוע חיפוש באמצעות תוכנה באתר אינטרנט. הוא קובע כי למפעיל האתר זכות למנוע מאחרים גישה אליו וכי גישה בלתי מורשית עלולה להחשב להסגת גבול במחשב.

צו המניעה ניתן לבקשת חב' אי-ביי, המפעילה את האתר הגדול ברשת למכירות פומביות מקוונות (ebay.com). האתר הוא זירת מפגש בין יחידים, המציעים למכירה פריטים שונים, לבין קונים. קונה המחפש אחר פריט מסוים יכול לסרוק את האתר באמצעות מילות מפתח. אי-ביי גם יצרה גם כ- 2500 סיווגים, המקלים על החיפוש, מעתיקות ועד למחשבים ובובות.

משתמשי האתר חייבים להירשם ולהסכים לחוזה מקוון בן שבעה עמודים, הכולל עתה הוראה האוסרת על מנועי חיפוש ותוכנות לסריקת האינטרנט להעתיק את עמודי האתר בלא הסכמתה המוקדמת של אי-ביי. עם זאת, אין זה ברור כי בתקופה הרלבנטית להליכים המשפטיים היתה הוראה כזו תקפה בחוזה השימוש של אי-ביי. לפיכך הכריע בית המשפט במקרה שלא על יסוד האיסור החוזי.

רובוט היא תוכנת מחשב המשמשת לסריקה, העתקה ואיחזור של מידע באינטרנט. היא יכולה לעבד אלפי פקודות בדקה, הרבה מעבר ליכולת האנושית. רובוטים מעמיסים על משאבי המחשב של המערכות שאותן הם סורקים, באופן שהם עלולים למנוע את הגישה למערכות אלה ואף לגרום לקריסתן. דפי האתר של אי-ביי מכילים קוד המופנה למערכות מחשב ומורה כי אי-ביי אוסרת על סריקת האתר באמצעות רובוטים.

הנתבעת, BE, מפעילה מאז דצמבר 98' אתר המאפשר למשתמשיו לחפש במקום אחד מידע על מכירות פומביות שמתבצעות באתרים רבים אחרים, כדוגמת אתר ebay: במרץ 2000 הכיל האתר מידע על יותר מחמישה מיליון פריטים שהוצעו למכירה ב- 100 אתרים אחרים ברחבי האינטרנט! את המידע אוגרת BE בבסיס נתונים, שרשומותיו נאספו מאתרי המכירות האחרים באמצעות רובוט. בתחילה התירה אי-ביי ל- BE לסרוק את אתרה. אולם מאמצי הצדדים לגבש רשיון מוסכם, נכשלו: אי-ביי הסכימה ש- BE תחפש אחר המידע רק בתשובה לשאילתא מסוימת של משתמש באתר BE, כך שהמידע שזו האחרונה תציג יהיה תמיד עדכני ומדויק, והעומס על מערכות אי-ביי ייקטן. BE לעומת זאת רצתה לסרוק את אתר אי-ביי באופן רצוף, ולארגן את המידע שבו בבסיס נתונים עצמאי משלה. באופן זה זמן התגובה לשאילתא של משתמש באתר BE יתקצר בהרבה.

משנכשלו מאמצי הצדדים לגבש רשיון מוסכם הודיעה אי-ביי ל- BE כי היא אינה מתירה עוד את פעילותה באתרה. BE התעלמה מהודעתה, והמשיכה לסרוק את אתר ebay תוך שהיא מתחמקת מנסיונותיה הטכניים של אי-ביי לחוסמה. כ- 70% מהמכירות הפומביות באתר BE מגיעות מאי-ביי, ו- BE הפנתה לאתר אי-ביי כ- 100,000 שאיתות ביום. לטענת אי-ביי נתון זה מהווה בין אחוז אחד לכ- 1.5 אחוז מהעומס היומי על מערכות המחשב שלה. אשר על כן פנתה אי-ביי לבית המשפט בבקשה למתן צו מניעה.

אי-ביי ביססה את תביעתה על תשע עילות: הסגת גבול, פרסום כוזב, דילול סימן מסחר, מרמה באמצעות מחשב, תחרות בלתי הוגנת, מצג שווא, התערבות ביתרון כלכלי והתעשרות שלא כדין. מכולם, ביסס בית המשפט את החלטתו להעניק צו מניעה על העילה של הסגת גבול במערכת מחשב.

תחילה, השופט לא התרשם מטענות אי-ביי בדבר נזק שנגרם מפעילותה של BE: התובעת טענה כי השקיעה סכומים ניכרים בפיתוח ותחזוקת מערכות המחשב שלה ועל הנתבעת לשאת בחלק מהוצאות אלה. עם זאת, אי-ביי לא ייחסה את הוצאותיה בתחזוקת מערכות המחשב שלה לפעילותה של BE, וגם לא הצביעה גם על נזק ישיר שנגרם לה בשל הפעילות שביקשה לאסור.

אי-ביי טענה כי פעילותה של BE היא שוות ערך למשלוח 100,000 רובוטים שיבדקו את המחירים בחנות מתחרה. זו אמנם השוואה גרפית, אך כדי שתשכנע ? קבע בית המשפט - צריכים אותם רובוטים המבקרים בחנות הפיסית להוות פחות משניים מתוך כל מאה מבקרים, לא להתערב בחוויית הקניה של הלקוחות האמיתיים ואף לא להיראות על ידם. בנסיבות כאלה, ספק אם פעולתם יכולה לגרום נזק שדי בו כדי להצדיק צו מניעה.

לעומת זאת השתכנע בית המשפט מהטעון שאם פעילותה של BE תורשה באין מפריע, יעודד הדבר גורמים אחרים לנקוט פעולות דומות. או אז תהיה התוצאה נזק בלתי הפיך לאי-ביי מחמת הרעה בביצועי מערכות המחשב שלה, אי-נגישות של המערכות או אבדן מידע. הדבר יגרור פגיעה במוניטין ואבדן רווח. בית המשפט קבע איפוא שבנסיבות העניין, ההפרה הנמשכת של זכותה של אי-ביי למנוע מאחרים גישה למערכות המחשב שלה עלולה לגרום נזק בלתי הפיך שדי בו לצורך מתן צו מניעה.

השופט קבע כי אי-ביי הוכיחה את יסודות התביעה של הסגת גבול במחשב: התערבות מכוונת ובלא הרשאה באינטרס הרכושי של התובע במערכת המחשב, וגרימת נזק. מחשבי אי-ביי וקיבולת התקשורת שלהם הינם רכוש של אי-ביי, וחיפושי BE מנצלים רכוש זה, גם אם במידה קטנה. בכך הם שוללים מאי-ביי את האפשרות להשתמש בחלק המנוצל של משאביה.

מכיוון שבית המשפט קבע כי טובים סיכויי התביעה בעילה של הסגת גבול, הוא נמנע מהדיון בשאלה מהם סיכויי התביעה של אי-ביי בשאר טענותיה.

לכאורה, להחלטה יש השלכות מידיות רק על מערכות תוכנה להשוואת מחירים וחיפוש מקביל בכמה אתרי אינטרנט (meta search). למעשה, השלכותיה רחבות יותר: מפעילי אתרי אינטרנט יודעים היטב כי חלק ניכר מהפניות לאתר מתבצעות על ידי מנועי חיפוש הסורקים ואוגרים באופן אוטומטי את המידע שבהם. ההחלטה בענין אי-ביי עלולה להציב גבולות נוקשים לפעילותם של מנועי חיפוש מסוג זה, גם כאשר לא ניתן להצביע על נזק מיידי של ממש מפעילותם. היות שבלתי אפשרי לאתר מידע באינטרנט שלא באמצעות מנועי חיפוש, נותר רק להמתין כדי להיווכח עד כמה יאמצו לעצמם אתרים שונים את מדיניותה של אי-ביי ביחס למנועים כאלה.