פורנוגרפיה, גיאוגרפיה ומיסוי

עורכי דין שעיסוקם באינטרנט מכירים היטב את תקוות הלקוחות, שפעילות מפרה על- פי הדין המקומי תהיה פטורה מאימת החוק אם רק תנוהל על-גבי מחשב-שרת שמחוץ לתחומי המדינה. אפשר שכך ציפה גם גראהם וודון, 29, אזרח אנגלי, כאשר החליט לנהל את האתר הפורנוגרפי הגדול בבריטניה על גבי שרתים בארצות-הברית. אלא שציפייתו נכזבה. ב- 30 ביוני השנה מצא ה- Southwark Crown Court בלונדון כי וודאון אשם בהפרת החוק האנגלי בנושא פירסומי תועבה ודן אותו ל- 18 חודשי מאסר על תנאי.

זוהי פעם שניה בתוך חודשים ספורים מדווחת הכרעת-דין שבה החיל בית משפט את החוק המקומי על פעילות שהתנהלה באמצעות מחשב-שרת המצוי במדינה אחרת: תחילה דווחה ההחלטה בענין World Interactive Gaming ("משפט באינטרנט", 18.8.99) שבה קבע בית משפט כי אתר אינטרנט במדינת אנטיגואה, יוצר קאזינו וירטואלי במחשבי המשתמש בניו-יורק ולפיכך כפופה החברה המפעילה את האתר לסמכותו של בית המשפט המקומי. עתה מתברר כי קדמה לה במעט החלטת בית המשפט האנגלי בנושא R v. Graham Waddon.

וודון טען את התמונות הפורנוגרפיות אל האתר שבמחלוקת ממחשביו שבאנגליה. התמונות אוחסנו על גבי המחשב השרת בארצות-הברית, והיו זמינות לכל אדם ברחבי תבל, ובלבד שירכוש מנוי לאתר. בין השאר שוגרו התמונות בחזרה לאנגליה לפי בקשתם של מנויי האתר המתגוררים שם. פרקליטיו של וודון טענו, כי הפירסום בוצע בחו"ל ולפיכך לא היה כפוף לסמכותו של בית המשפט האנגלי. השופט דחה את טענתם: הפירסום, על פי משמעו בסעיף החוק הרלבנטי, כולל נתונים המאוחסנים באופן אלקטרוני ומשוגרים ליעדם. מעשה הפירסום התרחש כאשר הנאשם וודון טען את התמונות מן המחשב באנגליה אל המחשב השרת בארצות-הברית והוא המשיך להתרחש כאשר התמונות שוגרו בחזרה - לפי בקשת מנויי האתר - אל מחשבי המשתמשים באנגליה. הואיל והמשלוח והקבלה התרחשו שניהם בתחום שיפוטו של בית המשפט, אין זה רלבנטי שבין לבין עזב השידור את תחום השיפוט, נפסק.

על-פי החוק האנגלי יש להמציא תעודה בדבר תקינות המחשב, המעורב בפעילות מפרה, כדי שניתן יהיה לקבל כראיה את החומר שהופק ממנו. יש צורך בתעודה זהה גם לגבי תקינותם של כל המחשבים האחרים המעורבים בתהליך. אלא שבאינטרנט משתתפים עשרות מחשבים בכל גלישה פשוטה: הבקשה ממחשב המשתמש אל אתר היעד, והמידע החוזר מן האתר אל המשתמש, מפוצלים לחפיסות (Packets) ועוברים דרך תחנות ביניים משתנות בדרכם אל הנמען. המבקש אילוסטרציה של התהליך יכול להתקין במחשבו תוכנה מסוג Trace Route ולצפות בדילוג המידע בין מחשבי הביניים הללו. פרקליטיו של וודון טענו, כמובן, כי בהעדר תעודות המעידות שלא היתה כל תקלה בכל המחשבים המעורבים בתהליך העברת החומר הפורנוגרפי, אין כנגד הנאשם ראיה קבילה בדבר פירסום.

בית המשפט דחה גם טענה זו. המידע, קבע, יכול לעבור דרך תריסרי אם לא מאות מחשבים, הן בתחומי השיפוט האנגליים והן מחוצה להם. יהיה זה בלתי מעשה, אם לא בלתי אפשרי בכלל, להמציא תעודה ביחס לכל מחשב כאמור. המחשבים המעורבים בהעברת מידע דרך האינטרנט אינם יותר מאשר תיבות דואר, והם אינם משנים או מתערבים במישרין בתמונה המקורית ששיגר הנאשם, נפסק. לפיכך, יש צורך בהמצאת תעודה כזאת רק ביחס למחשב המקורי שהפיק את התמונה.

תוך כדי כך פירסמה פירמת ראיית החשבון הבינלאומית KMPG הודעה לעיתונות המתייחסת להיבטים אפשריים של מיסוי הנובעים מפסק הדין בענין World Interactive Gaming: להחלטה זו יש פוטנציאל להשפיע באופן דרמטי על מיסוי הסחר האלקטרוני בין המדינות בארצות-הברית, מזהיר נליש שאה, שותף בפירמה. בית המשפט קבע, כאמור, שנוצר קאזינו וירטואלי במחשב המשתמש ולפיכך במדינת ניו-יורק עצמה. על- פי אותו הגיון ניתן לקבוע שסוחרים אלקטרוניים הינם תושבי המדינות, שבהן גרים הלקוחות הרוכשים מהם טובין. כך ניתן יהיה למסות את הסוחרים על-פי דיני אותה מדינה, אפילו אינם פועלים בה במישרין. אפשרות זאת תעביר צמרמורת בגוו של המסחר האלקטרוני, מתריע שאה. לדבריו יש גם כמה ממשלות זרות, המעיינות בהחלטה ויכולות לחשוב להחילה על מסחר אלקטרוני בינלאומי.

בחודשים אלה יושבת על המדוכה ועדה מטעם הקונגרס האמריקני (the Internet Tax Freedom Advisory Commission) שתפקידה לבדוק את סוגיות הנוגעות למסחר אלקטרוני ומיסוי ברשת. הוועדה תבחן מן הסתם את השלכותיו של פסק הדין בענין Interactive Gaming World. אם תבחר להחיל את התפיסה שבפסק הדין על המיסוי הבין- מדינתי בארצות-הברית, תהיה לפסק הדין השפעה מכרעת על העתיד של מסחר אלקטרוני, מעריכה KMPG בהודעתה לעתונות.