ציטוט אחיד באינטרנט

יותר ויותר הופכת האינטרנט מקור חשוב למידע בכלל, ומידע משפטי בפרט. דברים הגיעו לידי כך שיש התוהים, לדוגמה, אם לכתבי עת משפטיים, כדוגמת אלה שמפרסם כל בית ספר למשפטים המכבד את עצמו, יש עתיד בעידן המקוון (B. Hibbits, "Reassessing the Law Review in the Age of Cyberspace ["Last Writes"] ?, http://www.law.pitt.edu/hibbitts/lastrev.htm, 17.1.1999).לנוכח זאת מתעורר הצורך לגבש כללים לציטוט אחיד של מידע משפטי של מידע אלקטרוני.

בארצות-הברית התייחסו לסוגיה, ואף בהרחבה, אירגונים אחדים, ובהם אגודת הפסיכולוגים האמריקנית (APA), המועצה לעורכי ביולוגיה (CBE) והאגודה ללשון מודרנית של אמריקה (MLA). כל אחד מאלה גיבש כללי ציטוט שונים מעט מזה של האחר. הכללים חלים הן על מה שמובן מאליו (אזכור מידע שנמצא ב- World Wide Web) והן על מה שהוא ברור קצת פחות (לדוגמה, ציטוט מתוך קבוצת דיון או הודעת דואר אלקטרוני).

אבל את תשומת לבנו תפסו דווקא כללים אחרים, המסתמכים על אלה של APA. יתרונם של הכללים הללו דווקא בפשטותם. הם נמצאים ב- Sarah Byrd Askew Library במאמר שכותרתו Guide for citing Electronic Information וכתובתו http://ww2.wpunj.edu/~library/citing.htm. בתרגום לעברית, זהו האופן שבו כללים אלה מציעים לצטט מידע מקוון –

שם משפחתו של המחבר, ראשי התיבות של שמו הפרטי. (תאריך הפירסום או "ללא תאריך" אם מועד כזה אינו בנמצא). כותרת המאמר או הקטע שבו עושים שימוש (מספר הפסקאות). כותרתו של הפירסום כולו (כשכותרת זאת מודגשת בקו, כפי שהדברים מופיעים כאן). פורמט (לדוגמה, CD-ROM ,HTTP או דואר אלקטרוני). נמצא ב: כתובת מלאה [תאריך הגישה אל המידע].

לדוגמה:

Ravia H. (Sep. 2, 1998). The New Code Order (13pp), law.co.il - Internet law Articles [Online], Available: http://www.law.co.il/articles.htm [1999, February 15].

דומה שעל מספר הפסקאות ניתן לוותר (ולו כדי ליצור אחידות עם כללי הציטוט האחיד הנוהגים ביחס לפרסומים בעולם הפיסי) וגם המילה Available אינה מעלה ואינה מורידה. הנה, איפוא, גרסה אפשרית בעברית לציטוט שלעיל:

ח. רביה, (2 בספטמבר 1998), "צו הצופן החדש", law.co.il - משפט באינטרנט, http://www.law.co.il/articles.htm [15 בפברואר 1999].

ועוד דוגמה מהצעת Sarah Byrd Askew Library לכללי ציטוט של מידע אלקטרוני. כך תצוטט הודעת דואר אלקטרוני:

Carrol, Roger (carrolr@parsec.columbia.edu). (1998, May 10). Re: distance learning. E-mail to Karen Burghoff (burghoff@hotmail.com).

כמובן שבהצעות גרידא אין די. כדאי שהוועדה לציטוט אחיד, שגיבשה בעבר כללים מחייבים לאזכור מידע משפטי שמקורו בעולם הפיסי, תכונס שוב כדי לקבוע מסמרות גם ביחס לציטוטם של מידע אלקטרוני ואינפורמציה מקוונת.