סקס אחר

שמות מתחם (Domain Names) הם כתובות טקסטואליות לאתרים באינטרנט. הם מקבילים לכתובות פיסיות בעולם הלא-וירטואלי, ואף יותר מכך: כמו שם בעולם האמיתי, ה- Domain מגדיר ומגבש את ציפיות המשתמשים באינטרנט עוד לפני שראו אפילו עמוד אחד באתר (לדוגמה: computers.com); הוא מעתיק את המוניטין של בעלי מותגים ידועים אל העולם הווירטואלי (microsoft.com) ומאפיין את האתר והמידע הכלול בו ממש באותו אופן ששם בעולם הפיסי מגלם את זהותו של בעליו.

עד עתה התרחשו ברשת קרבות משפטיים בעיקר בין בעלי סימני מסחר לבעלים של שמות מתחם דומים או זהים, או אגב מחלוקות כאלה. לאחרונה משנה המערכה המשפטית את פניה, והיא מכוונת במישרין נגד הזכות שנמסרה לגופים אחדים לרשום את שמות המתחם: ביום חמישי שעבר הוגשה עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק נגד איגוד האינטרנט הישראלי, האחראי על רישום שמות מתחם, תחת הסיומת il, שהיא קיצורה של המילה Israel (בג"צ 7611/97). במועד כתיבת מאמר זה נמצאה העתירה אצל כב' השופטת שטרסברג-כהן ולא ניתן היה לעיין בה, אולם על-פי ידיעות עיתונאיות צורף גם משרד התקשורת כמשיב לעתירה. העותר טוען כי העמותה נהנית ממונופול מעשי בכל הקשור לרישום שמות מתחם תחת סיומת זו, בלא שהוענקו לה סמכויות בחוק לעשות כן, וכי היא נוקטת אפליה ברישום השמות.

בג"צ 7611/97 ממתין עתה להכרעת בית המשפט. מסיבה זו לא נוכל להתייחס לגוף הדברים או לסמכותו של בג"צ דווקא להידרש לעתירה. עם זאת, מעניין לציין כי ב- 17 באוקטובר השנה הוגשה בארצות הברית תובענה ייצוגית כנגד חב' NSI (Network Solutions Inc.), האחראית על רישום שמות מתחם תחת הסיומות edu ,com ,gov, ו- net. סיומות אלה ידועות בכינוי "שמות מיתחם גנריים מהדרגה העליונה" (generic Top Level Domain Names). התביעה נגד NSI הוגשה כתובענה ייצוגית בבית משפט פדראלי על-ידי שישה בעלי שמות-מיתחם מוושינגטון, מרילנד, וירג'יניה וטקסס. NSI מסרה כי ביחד עימה נתבעה הקרן הלאומית למדעים בארצות הברית (National Science Foundation), אשר בשנת 1993 חתמה על הסכם לחמש שנים, שמסר ל- NSI את הסמכות הבלעדית לרשום שמות המיתחם הללו. ידיעה לקונית שהתפרסמה באינטרנט מייחסת לתביעה את הטענה כי לקרן הלאומית למדעים לא היתה סמכות להעניק ל- NSI את הזכות הבלעדית לרישום השמות. בפועל, נאמר בתביעה, יצרה הקרן מונופול, ונמנעה באופן בלתי חוקי תחרות עם NSI ברישום שמות המיתחם.

כיצד קרה בארצות הברית שהקרן הלאומית למדעים (http://www.nsf.gov) היא זו שהעניקה סמכות לצד שלישי לרשום שמות מתחם? הרקע לכך נעוץ בתפקידה של הקרן בפיתוחה של האינטרנט. הקרן מימנה את עמוד השידרה של האינטרנט: באמצע שנות השמונים היא הקימה מרכזים של מחשבי על בארה"ב. כדי לאפשר למוסדות מחקר גישה למחשבים אלה, ומימנה הקמתה של רשת (היא ה- Backbone) שחיברה את מחשבי העל לגופים האקדמאיים.

ב- 93' חתמה הקרן הלאומית למדעים על הסכמים עם שלושה גופים, שייסדו את Internic (פרוייקט משותף שתכליתו לקדם את המחקר, החינוך והפיתוח הטכנולוגי באינטרנט - Network Solutions Inc. (http://rs.internic.net, היתה אחד מגופים אלה. ההסכם עם הקרן הלאומית למדעים העניק ל- Network Solutions את הסמכות לטפל עבור Internic ברישום שמות המתחם היוקרתיים. עו"ד יונתן אגמון מעיר שהחוק האמריקני מסמיך את הקרן הלאומית למדעים להתקשר בהסכמים הדרושים למימוש מטרותיה ומקצה לה תקציבים לשם כך.

רישום שמות המתחם, שהסיומות שלהם כוללים זיהוי של מדינה (לדוגמה: de ,uk או il) נעשה על ידי גופים אחרים (ראה: http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm).

בשנת 98' יסתיים החוזה שבין הקרן הלאומית למדעים לבין NSI. לקראת מועד זה ביקשו גופים אחדים לשלול את סמכותה הבלעדית של NSI לרישום שמות המיתחם: מה שהיה בשנת 93' עניין כמעט אזוטרי הפך למוקד של עוצמה ויוקרה. במהלך השנה האחרונה גובשה הצעה על-ידי ה- Inetrnational Ad-Hock Committee, שלפיה יתווספו עוד סיומות לשמות המתחם. לדוגמה: web ,arts ,firm ואחרות. רישום השמות תחת הסיומות הללו ייעשה בידי עשרים ושמונה גופים, ולא אחד בלבד (פרטי ההצעה מצויים ב- http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html).

יישום ההסדר החדש אמור היה להתחיל לפני כחודשיים, אולם הוא נתקל בקשיים בגיבוש הסכמה בכמה נושאים, ובהם מספר הגופים שירשמו את שמות המתחם וכללים ליישוב מחלוקות. עתה נראה כי ההסדר החדש ייושם בתחילת השנה. בלא מערכת מוסכמת שתחליף את הסדר הקיים, נראה שרישיונה של NSI יוארך באפריל 98'.