שאלה של קשרים: שטלנד טיימס נ' שטלנד ניוז

באיי שטנלנד, מול חופי בריטניה, מתחוללת מלחמה סוערת בין שני עתונים: Shetland News - "המקומון הבריטי הראשון שמתפרסם רק באינטרנט" - וה- Shetland Times, יומון רגיל שגם לו מהדורה אלקטרונית. על הפרק: חוקיות הקשרים (links) שמוליכים מאתר השטלנד-ניוז לאתר השטלנד טיימס. הטיימס טוען שהניוז מפר את זכויות היוצרים שלו בחומר עתונאי שנאסף בעמל רב, מפני שאינו מצליח לספק שירות חדשות נאות בכוחות עצמו. הניוז טוען שהוא רק עושה לטיימס טובה ומגביר את הפניות לאתר שלו. ובמלחמה הזו יש כבר תוצאת ביניים - צו מניעה זמני האוסר על השטלנד ניוז לבצע פעולות מסוימות בחומר של השטלנד טיימס.

חוש הומור אגדי

כמה מילים של הסבר לגבי מהותם של ה- links באינטרנט: ה- World Wide Web, הממשק הגרפי הפופולארי של האינטרנט, נשען על פרוטוקול תקשורת שכינויו HiperText Transfer Protocol) HTTP). היפרטקסט הוא שמם של קשרים, חלקי משפט או אף מילה אחת, שהלחיצה עליהם מפנה את הגולש למקום אחר באינטרנט - בין אם לחלק אחר של הדף שבו הוא מעיין באותו רגע, בין אם לדף או לקובץ אחר באותו אתר ובין אם לאתר אחר לחלוטין שיכול להמצא במרחק של אלפי מילין. גם מי שאינם גולשים ברשת מכירים את הטכניקה הזו. היא רווחת, לדוגמה, בקובצי עזרה של מערכת חלונות. המשפטים המודגשים בקו תחתון, שהסמן משתנה כשהוא עובר עליהם והופך לכף יד? אלה ה- links המפורסמים. הקשרים הם חלק מהותי של הרשת. בלעדיהם לא היה מתקיים החופש, שהיא מאפשרת, לעבור במחי "קליק" אחד של עכבר מאתר של נער בן 13 בברזיל לאתר שעיסוקו בקנין רוחני באוניברסיטת חיפה. טכנית, לחיצה על קישור משגרת את הגולש לאתר החדש, מבלי שתתבצע העתקה של חומר אל האתר שממנו החל התהליך. זכות יוצרים היא הזכות הבלעדית להוציא לאור, להעתיק, להציג או לפרסם יצירה (ראה לדוגמה בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים, 1911). לכאורה אין ה- link מבצע אף אחד מאלה. מהי אפוא הזכות שבה הוא פוגע?

המלחמה בין השטלנד-ניוז לשטלנד טיימס נושאת אופי אישי חריף: לא פחות מכפי שנלחמים בה שני גופים עתונאיים קטנים, זוהי מלחמתו של עורך השטנלד ניוז, ד"ר ווילס, בעורך השטלנד טיימס, מר וויסהארט. חילופי האשמות ביניהם משעשעים למדי ("תודות מקרב לב לפנייתך בפקסימיליה", כתב ד"ר ווילס לעמיתו במענה להתראתו הראשונה, הדורש שהניוז ייחדלו להפר את זכויות היוצרים של הטיימס. "היא הסבה לי שעשוע אין סופי. טוב לראות שלא איבדת את חוש ההומור האגדי שלך לאחר כל-כך הרבה שנים..."). אלא שהשניים עוסקים בנושא עקרוני מעין כמותו - האם הצבת קישור מאתר אחד לאתר שני יכולה להחשב כפגיעה בזכויות היוצרים של האתר המקושר? האם היא טעונה את הסכמתו המוקדמת של המקושר?

צו מניעה זמני

בית המשפט באדינבורו סבר כנראה כי התשובות לכך הן חיוביות. ב- 24 באוקטובר אשתקד אסר אפוא מפי הלורד המילטון על השטלנד ניוז "לאחסן בדרך אלקטרונית... או להעתיק בכל אופן אחר או לכלול בשירות כלשהו המופעל על ידו באינטרנט כל כותרת, טקסט או תמונה ממהדורה כלשהי של השטלנד טיימס". המאבק טרם הסתיים. עדין יש לדון בתביעתה העיקרית של שטלנד טיימס. בינתיים, הניוז מגייס תרומות כדי לממן את הגנתו המשפטית וכבר אסף כשליש מ- 1,800 לירות השטרלינג שהציב לעצמו כמטרה. תיאור של המאבק המשפטי - גם אם סלקטיבי למדי - אפשר למצוא באתר של הניוז.