הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשע"ח-2018

הצעת חוק פרטית [פ/5530/20] של חבר הכנסת מיקי לוי, המבקשת לקבוע כי ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של העירייה.