פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

שאלות חמות בתחום הגנת מידע ופרטיות

דצמבר 2016. האלף הנוכחי מכונה "עידן המידע". מידע ויכולות העיבוד שלו נחשבים לנכס שמסוגל להניב יתרונות לעסקים וארגונים. כמעט ואין היום פעילות עסקית או ארגונית שאינה כרוכה בטיפול ובעיבוד מידע – על עובדים, לקוחות או ספקים. בה בעת, בשנים האחרונות אנחנו עדים יותר ויותר לאירועים שממחישים את הסיכונים שטמונים בעיבוד מידע אישי, החל מתקיפות סייבר שחודרות למערכות מידע ופוגעות בזמינות המערכות ובסודיות ושלמות המידע וכלה בחשיפת המידע לאמצעי ניטור ומעקב של רשויות ביטחון ומודיעין זרות. לצד כל זה, מידע אישי היה ונשאר כפוף למערך רחב ומורכב של רגולציה מקומית וזרה שנועדה להגן על אינטרסים שונים שקשורים בו. כל אלה מחייבים ניהול מודע ומושכל של כלל הפעילויות הארגוניות שקשורות בעיבוד מידע אישי.

בסקירה זו (באנגלית) על דיני הגנת מידע ופרטיות שהוציא לאור Financier Worldwide בסוף 2016, עו"ד חיים רביה סוקר את פעילות הרגולטורים הישראליים בתחום זה בשנים האחרונות, תקיפות סייבר בולטות שבוצעו נגד יעדים ישראליים והשפעתן על הרגולציה המקומית, וסיכונים בולטים בעיבוד מידע אישי לצד דרכים לניהולם והפחתתם, הן ברמה הטקטית והן ברמה האסטרטגית בארגון.