ת"צ 50399-10-23 משב נ' ע.ח. המסודר יועצים פננסים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור תביעת ספאם ייצוגית והעברתה לבית משפט שלום (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט עוז ניר נאוי, 15.5.2024):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית, בשל משלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי המשיבים שלחו לו מסרונים פרסומיים בניגוד לדין, שנועדו לפרסם את עסקיהם. המבקש טען כי המשיבה היא תאגיד העוסק במתן שירותים עסקיים שונים וכי המשיב הוא דירקטור, בעל מניות יחיד, ומנכל המשיבה. המשיבים לא הגישו תשובה לבקשת האישור ולא התייצבו לדיון המקדמי.

נפסק: יש לאשר את התובענה כייצוגית וכן להורות על העברתה לביהמ"ש השלום. יש לקבל את הבקשה בהיעדר תשובה ובהיעדר התייצבות, משמתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית. נושא התובענה כלול בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, בהיותה תביעה נגד מפרסם ואף בהיותה תביעה נגד עוסק. למבקש עילות תביעה למצער לכאורה, הן על הפרת חוק התקשורת והן על ביצוע עוולות מפקודת הנזיקין. המבקש הניח תשתית לכך כי המשיבים שלחו לו הודעות, מבלי שהסכים לכך. קיימת אפשרות סבירה כי טענות המבקש לעניין הפרת חוק התקשורת יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה. בנסיבות בהן הונחה תשתית לכך שההודעות שנתקבלו אצל המבקש נשלחו לתפוצה רחבה, ובשים לב לנוסח ההודעות, תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. אשר למשיב, בשים לב לכך כי הוא מנהל ובעל מניות יחיד, ומשטענות המבקש בעניין זה לא נסתרו, הרי שקיימת אפשרות סבירה כי ייקבע כי המשיב נושא באחריות אישית בנזיקין בשל שיגור ההודעות מושא בקשת האישור. בשים לב לכך שעל פניו מדובר בחברת יחיד ואין מדובר בעסק גדול, ספק אם היקף הנמענים עולה על 16,000, באופן שמכפלת הנמענים בסעד המבוקש תוביל לסעד העולה על גבול סמכותו של בית משפט שלום.