ת"צ 62591-02-23 תמיר ואח' נ' טרמינל איקס אונליין בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ביהמ"ש אישר לצרף ראיות חדש - הודעות שיווקיות שנשלחו לאחר הגשת הייצוגית (החלטה, שלום ת"א, השופטת אפרת בוסני, 25.1.2024):

העובדות: בקשת המבקשים לצרף ראיות נוספות (2 הודעות דוא"ל שיווקיות ששלחה המשיבה למבקש 1, ותכתובת של המבקש עם נציגת המשיבה בעקבות קבלת ההודעות). בחודש פברואר 2023 הגישו המבקשים בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי המשיבה שלחה לכל אחד מהם דבר פרסומת אחד בדוא"ל, ללא הסכמה ולמרות בקשות הסרה, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בתשובתה לבקשה טענה המשיבה כי היא מקפידה לשלוח הודעות שיווקיות כדין וכי הודעת הדוא"ל היחידה, בנוסח שנשלח למבקשים, היא תקלה נקודתית חריגה, כפועל יוצא מטעות אנוש. המבקשים טענו כי בשים לב לכך שהמשיבה פעם נוספת שיגרה למבקש דברי פרסומת ללא הסכמתו, ופעם נוספת טענה לטעות נקודתית, הרי שמדובר בטענת סרק. המשיבה התנגדה לבקשה.

נפסק: יש לקבל את הבקשה לצירוף הראיות. על בקשה לאישור תובענה ייצוגית לכלול את התשתית העובדתית והראייתית הנדרשת. זו נקודת המוצא בהליך הייצוגי. יחד עם זאת, אין מדובר בכלל בל יעבור. בקשה להוספת ראייה חדשה לראיות שצורפו לבקשת האישור תיבחן כבקשה לתיקון בקשת האישור, בין אם נטענו טענות חדשות בקשר עם אותה ראייה ובין אם לאו. הראיות שמבוקש לצרף הן ממועד מאוחר לבקשת האישור. מדובר בשתי הודעות שיווק אשר נשלחו למבקש לכתובת דוא"ל אחרת, ובתכתובת עם נציג המשיבה, שמועדן לאחר מועד הגשת בקשת האישור. יש לבחון האם יש בהן לסייע לבירור השאלות שבמחלוקת. גם אם עולה שאלה בתוחלת צירוף הודעות הדוא"ל הנוספות שנשלחו למבקש, לתמיכת בטענת המבקשים למדיניות מפרה מצד המבקשת, הרי שלהודעות הדוא"ל המאוחרות שנשלחו למבקש, בשילוב עמדת המשיבה, יכול שתהיה השלכה לעניין טענת ההגנה שהמשיבה מעלה בתשובה לבקשת האישור (בפרט לעניין תקלה נקודתית). הבקשה הוגשה בשלב מקדמי, בטרם התקיים דיון בבקשת האישור. לאור מועד הודעות השיווק והתכתובות, אין לומר שהמבקשים השתהו ולא פעלו בשקידה ראויה או שהיה בידם לצרף את הראיות מלכתחילה לבקשת האישור. הבקשה התקבלה.