ת"צ 24688-11-21 קרוננברג נ' מרכז השייקים של סחוט בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור תביעת ספאם ייצוגית (החלטה, שלום ת"א, השופט עמית יריב, 4.2.2024):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה למשלוח דברי פרסומת בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי הזמין מוצרים מאתר המשיבה והזין את פרטיו האישיים לצורך כך. המבקש טען כי למרות שהסיר את הסימון המאשר את ההצטרפות לרשימת התפוצה, המשיבה שיגרה אליו דברי פרסומת. המבקש חזר על התהליך ונרשם עם תיבות דוא"ל נוספות, במטרה לוודא כי אין מדובר בטעות נקודתית. סך הכל נשלחו למבקש 16 דברי פרסומת ללא הסכמתו, לשלוש תיבות דוא"ל איתן נרשם. המשיבה הודתה כי המבקש קיבל דברי פרסומת חרף העובדה שסימן שאינו מעוניין בכך. לדבריה, מדובר בתקלה שמקורה בגורם שהקים את האתר. המשיבה טענה, בין היתר, כי המבקש לא ביקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, אלא בחר לפתוח מספר תיבות דוא"ל חדשות ונוספות על מנת "לעבות" את נזקו.

נפסק: המשיבה הודתה כי כל מי שנרשם לאתר, החל מתחילת פעילותו, צורף לרשימת התפוצה, בין אם ביקש לקבל דברי פרסומת ובין אם לאו. המשיבה טענה כי צירוף כל הנרשמים לרשימת התפוצה נעשה בשל טעות של צד ג', אולם בחרה שלא להביא לעדות את אותו גורם. המשיבה לא יודעת להבחין בין לקוחות שאישרו קבלת דברי פרסומת בעת ביצוע הרישום, ובין לקוחות שסירבו לכך. המשיבה טענה כי תיקנה את "הטעות הנקודתית בניהול רשימת התפוצה", אך לא הביאה שום אסמכתה או ראיה לתיקון כאמור. גם אם המשיבה הייתה מוכיחה שהייתה "תקלה" או שתיקנה את התקלה כפי שטענה, לא היה בכך כדי למנוע ניהול תביעה ייצוגית נגדה, שכן אין בתיקון כדי לשלול את הפיצוי לו זכאים חברי הקבוצה שניזוקו. התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה (האם המשיבה שיגרה את ההודעות שנשלחו? האם מטרת ההודעות לקדם את עסקיה? האם מטרת ההודעות לעודד הוצאה כספית? ועוד). ככל שקיימים נמענים שהסכימו לקבל את המסרון, הרי שאינם באים בגד הקבוצה לעניין משלוח ללא הסכמה. תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, לאור היקף ההודעות שנשלחו ומורכבות ניהול ההליך, שכן אם יוגשו תביעות אלה כתביעות אישיות בתי המשפט יוצפו בהליכים רבים מאוד, באופן העלול ליצור עומס מיותר מחד, והכרעות סותרות מאידך. סיכויי ההליך עולים על הנדרש בשלב זה. אין כל פסול בהגשת תביעות מרובות, במיוחד כאשר מטרת המבקש היא מיגור תופעת הספאם תוך מימוש תכלית החוק. יש לאשר את ניהול ההליך כתביעה ייצוגית.