ת"צ 47354-01-23 איידלסון נ' שירותי בריאות כללית

אולי יעניין אותך גם

שירותי בריאות כללית תחדל לשלוח פרסומות למי שאינו ממבוטחיה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת שושנה אלמגור, 18.1.2024):

העובדות: בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה שולחת הודעות פרסומת במסרונים, למבוטחים שביטחה בעבר אך עברו למבטח אחר, תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אף לנמענים שביקשו את הסרתם מרשימת התפוצה. המשיבה טענה כי היא אינה "מפרסם" לפי חוק התקשורת, אלא מלכ"ר הפועל לטובת הציבור, וכי המסרון נושא הבקשה לא הופץ באופן "מסחרי", שכן הוא תכתובת בעניין עליו שוחח המבקש עם נציג המשיבה. 

נפסק: לכאורה בקשת האישור מגלה עילת תביעה. ספק אם העובדה שהמשיבה פועלת כמוסד ללא מטרת רווח פוטרת אותה מאחריות לפי סעיף 30א לחוק. בבקשת ההסתלקות המשיבה הצהירה כי חדלה לשלוח מסרונים למי שאינם מבוטחיה וכי תפעל לריענון נהלים בכל הנוגע למתן זכות הסרה בהודעות שיווקיות. בכך בקשת האישור השיגה את מטרתה. מיותר להמשיך ולנהל את ההליך המשפטי הארוך והיקר. יש לקבל את הסכמת הצדדים להסתלקות מתוגמלת. יש לאשר את הסכמת הצדדים לתשלום גמול למבקש בסך 19,000 ש"ח, ושכ"ט לבא-כוחו בסך 46,000 ש"ח. חומר פרסומי שנשלח לנמענים שאינם חפצים בו הוא מטרד, אולם בעקבות חקיקת חוק התקשורת חל צמצום בתופעה. משהשיגה הבקשה לאישור את יעודה מוחזקת המשיבה כמי שתקיים את התחייבותה לעיל והמשך הדיון מיותר. המבקש ופרקליטו טרחו ופעלו למיגור התופעה ובשל כך הם ראויים לגמול ושכר טרחה. בקשת האישור נמחקה ותביעתו האישית של המבקש נדחתה.