ת"צ 45003-12-22 איובי נ' אלי פז (1994) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

מחיקת בקשה לאישור ייצוגית על הפרת חובת ההנגשה של אתרי אינטרנט (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט עודד מאור, 18.12.2023):

העובדות: המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד שלושת המשיבות, בטענה לאי-הנגשת אתרי האינטרנט שלהן והיעדר פרסום להסדרי הנגישות בבתי העסק. 

נפסק: אתרי האינטרנט של המשיבות 1 ו-2 מונגשים כדין ואין כל תועלת או תוחלת בהמשך ניהול ההליך הייצוגי. בקשת האישור חסרה נתונים עובדתיים שיש בהם כדי ללמד על עילת תביעה נגד המשיבה 3, ויש לסלק את הבקשה ביחס למשיבה זו. האם יש לפסוק למבקש ולב"כ גמול ושכר-טרחה? התשובה שלילית ואף יש לחייב את המבקש בהוצאות לטובת המשיבות 1 ו-2. בקשת האישור הוגשה נגד שלוש משיבות, כאשר מבקשת האישור נדמה כי מדובר באתר אחד בבעלות משותפת של המשיבות. אולם לא כך הדבר. מדובר בשלושה אתרים נפרדים ובשלוש משיבות שהקשר ביניהן הוא כי הן מפעילות אתרי אינטרנט ומוכרות תכשיטים. על המבקש היה להראות כי צירופן של המשיבות נדרש לצורך הכרעה ביעילות ובשלמות בתובענה, וכי התובענה מעוררת שאלה עובדתית או משפטית משותפת לכל בעלי הדין. לא די בטענה לפיה המשיבות עוסקות בתחום זהה. אם היה המבקש פונה למשיבות בפנייה מוקדמת, העניין היה מוסדר ללא דיחוי וכך היה גם נחסך זמן יקר. אפשר לתקן הפרות של אי-הנגשת אתרי אינטרנט והיעדר פרסום הסדרי נגישות באופן יעיל יותר בהפניית תשומת ליבו של המפר לליקויים באמצעות פנייה מוקדמת. הדברים מתחדדים במיוחד באותן "תובענות משוכפלות" המייצרות עומס רב על בתי המשפט, ולעיתים גם עלולות לפגוע באינטרס הציבורי. בקשת האישור נמחקה ותביעתו האישית של המבקשת נדחתה. המבקש יישא בהוצאות בסך 8,500 ש"ח עבור כל אחת מהמשיבות 1 ו-2.