ת"צ 45907-12-22 אלמקייס ואח' נ' ברק לשם פיננסים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור ליציאה מהקבוצה בייצוגית ספאם, לצורך ניהול הליך אישי נגד המשיבים (החלטה, שלום ת"א, השופטת אפרת בוסני, 13.1.2024):

העובדות: בקשה ליציאה מהקבוצה שבשמה הוגשה תובענה ייצוגית ולעיון בתיק ביהמ"ש. בבקשת האישור, שטרם נידונה או הוכרעה, נטען כי להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בשל משלוח דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים והפרת הדרישות הצורניות שמכתיב חוק הספאם. המבקש טען כי הוא קיבל דבר פרסומת בדוא"ל מהמשיבים, ללא הסכמתו, ומבקש לעיין בתיק ולצאת מהקבוצה - לצורך ניהול הליך משפטי אישי נגד המשיבים.

נפסק: יש לקבל את הבקשה לצאת מהקבוצה ולעין בתיק. סעיף 11 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי חבר קבוצה רשאי להודיע על רצונו לצאת מהקבוצה לאחר אישור התובענה כייצוגית וכן נפסק כי ניתן לאשר בקשה שלא להיות חלק מהקבוצה, גם בטרם ניתנו החלטה בבקשת האישור. זכות העיון בתיק בית משפט של מי שאינו בעל דין מעוגנת בתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקי בית משפט), התשס"ג-2003, הקובעות כי כל אדם רשאי לבקש מביהמ"ש לעיין בתיק, ובלבד שהעיון בו אינו אסור על-פי דין. נקודת המוצא היא שככלל יש לאפשר עיון בתיקי בית המשפט אף למי שאינו צד להליך. הוראה זו היא נגזרת של עקרון פומביות הדיון. די בהנמקה מינימלית של מבקש העיון ובטענה שהעיון דרוש לו לצורך התדיינות עם אחד מבעלי הדין, ואין הכרח כי המבקש יסביר כיצד העיון יועיל להתדיינות המשפטית האחרת ולהיזקק לבחינה מדוקדקת של הזיקה בין ההליכים.