רע"א 66232-11-23 אוסטרובסקי נ' יודקביץ' שירותים פיננסים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

דחיית בקשת רשות ערעור בנושא העברת הדיון בייצוגית ספאם (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן, 7.1.2024):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בת"א [ת"צ 66170-01-22], שדחה את בקשת המבקשת להורות על העברת הדיון לביהמ"ש המחוזי בחיפה. המבקשת הגישה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבים, בה טענה כי המשיבים מפעילים עסק בתחום הפיננסים וכי שלחו מסרונים פרסומיים לקידום עסקיהם, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבים הכחישו את טענות המבקשת. 

נפסק: דין הבקשה להידחות. ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות דיוניות שנוגעות לאופן ניהול ההליך, נוכח שיקול הדעת הרחב שנתון לערכאה הדיונית בנדון, בפרט כאשר מדובר בהחלטות שעניינן אופן ניהול בקשות אישור. הקבוצה בשמה הוגשה התובענה הייצוגית בתיק אליו ביקשה המבקשת להעביר את הדיון אינה זהה או דומה לקבוצה הייצוגית בתיק קמא, ולא מתקיים התנאי בסעיף 7(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות לפיו על ביהמ"ש להורות על העברת הדיון. הקבוצות בשמן הוגשו שתי התובענות הייצוגית שונות. העובדה שבתיק הנוסף ניתן היתר להגשת הודעת צד ג' נגד המשיבים בתיק קמא, אינה משנה את הגדרת הקבוצה. כתוצאה מכך שהצדדים בבקשות אינם זהים ואף לא ההודעות, הרי שלכל הפחות השאלות העובדתיות שונות.