ת"צ 44501-10-17 בן דוד נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בייצוגית על שימוש בנתוני איכון של לקוחות חברת סלולר (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת מיכל נד"ב, 28.9.2023):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בין המבקש למשיבה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה משתמשת שלא כדין בנתוני איכון של לקוחותיה, תוך הפרת חוק הגנת הפרטיות, הסכמי ההתקשרות עם הלקוחות ורישיון ההפעלה. המשיבה טענה, בין היתר, כי המבקש לא הניח תשתית ראייתית ראויה המוכיחה כי המשיבה פגעה בפרטיות לקוחותיה, וכי כל טענותיו מבוססות על סברה בלבד. המשיבה טענה עוד כי המבקש נתן את הסכמתו מדעת למשיבה, בהסכם ההתקשרות עמו, כי המשיבה תהיה רשאית להשתמש בנתוני לקוחות, לרבות נתוני מיקום, למטרות סטטיסטיות שונות ואף תהיה רשאית להשתמש בשירותי צד ג' לצורך פעולות עיבוד ואיסוף נתונים שעלולים להכיל מידע אישי.

נפסק: הליך דומה נידון בעניין גרינברג [ת"צ 22141-03-15]. לא הוגשו התנגדויות להסדר הפשרה וכן לא הוגשו בקשות ליציאה מן הקבוצה. הסדר הפשרה יש בו כדי לענות על מטרות חוק תובענות ייצוגיות. מדובר בהסדר פשרה ראוי והוגן. הסדר הפשרה כולל פיצוי בגין ההפרה הנטענת בעבר, בסך 3,000,000 ש"ח. למשיבה טענות כבדות משקל לעניין ההפרה הנטענת, בין היתר לעניין יכולת הזיהוי של המנויים נוכח התהליך שעברו הנתונים. כן נטען כי נושא הגנת הפרטיות אינו כלול בתוספת השנייה בחוק תובענות ייצוגיות ולכן אינו יכול להיות עילה לתובענה ייצוגית. אכן, דרך המלך היא פיצוי או סעד לחברי הקבוצה. אולם, מקום שפיצוי לחברי הקבוצה אינו מעשי בנסיבות העניין, רשאי ביהמ"ש להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה או הציבור. בהתחשב בהפרה הנטענת, בקושי המעשי והעלויות לאתר באופן פרטני את חברי הקבוצה ולפצותם באופן אישי, ובשים לב כי ההטבה לכל חבר קבוצה נמצאת ברף הנמוך של הפיצוי, יש לאשר כי הפיצוי יינתן לכל מנויי הסלולר של המשיבה להם מנוי חודשי. המשיבה התחייבה לפעול בעתיד כדין. בית המשפט אישר את הגמול ואת שכר הטרחה עליהם המליצו הצדדים. ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד.