תדפיס מאתר האינטרנט law.co.il

| |

סדר דין פלילי RSS

ע"ח 21709-03-16 ויזמן נ' משטרת ימ"ר חוף |more

21.03.2016
(החלטה, מחוזי חיפה, השופט אבי לוי): ערר על החלטת ביהמ"ש השלום בעכו [ה"ת 38773-02-16], שדחה את בקשת העורר להחזרת תפוס (כונן קשיח). מחשבו של העורר נתפס על-ידי המשטרה בעקבות פיצוץ רכב בסמוך לביתו. במחשב נקלט גם מידע ממצלמות האבטחה המותקנות בבית העורר. העורר קיבל בחזרה את המחשב, אך ממנו פורק הכונן הקשיח הכולל גם תוכנות, מסמכים וקבצי מידע. המשטרה לא נענתה לבקשת העורר להשיב לו את הכונן יקר הערך ולהסתפק בהעתקת התוכן המצוי בו. ביהמ"ש קמא דחה את הבקשה להחזרת הכונן, בנימוק כי החזרת החומר, או מסירת העתק ממנו, עלולים להביא לשיבוש הליכי חקירה ולגרום לסיכונם של חיי רבים. נפסק - משנתפס כונן המחשב בידי המשטרה כמוצג העשוי לשמש ראיה במשפט, נפגעה זכותו של העורר בקניינו (הגשמי-פיזי: הכונן עצמו; והרוחני: הגלום בתוכנות, בקבצים ובמידע בכונן). קניינו הגשמי יוחזר לו במלואו תוך 7 ימים מהיום. גם רוב קניינו הרוחני יוחזר לו (תוכנות ומידע, שאינם קשורים לאירוע). מידע השייך לעורר, שהופקע מרשותו לצרכי החקירה, לא יוחזר לו וזאת מחשש לפגיעה בחקירה, שכן מדובר במידע מוכמן הידוע אך ורק למי שהיה מעורב בביצוע מעשה החבלה. אין בידי העורר זכות עודפת לקבל לידיו באורח מיידי את המידע, אשר נאגר בכונן המחשב שנתפס מרשותו והקשור לאירוע המצוי תחת חקירה משטרתית. זכותו הקניינית על המידע האמור נסוגה מפני חובתה וזכותה של המשטרה לערוך חקירה בלתי-מופרעת של האירוע. בנוסחת האיזון אותה קבע המחוקק לאיזון שבין האינטרסים הנוגדים, זכותו של בעל חומר המחשב (או "המשתמש בו" כלשון סעיף 32א(א)) לבין טובת החקירה והחשש מפני שיבושה או מפני ביצוע עבירה, העדיף המחוקק במובהק את האינטרס האחרון והסתפק בדרישה שלפיה קצין זוטר במשטרה יסבור שקיים חשש סביר לשיבוש החקירה או לביצוע עבירה.  

ת"פ 19150-09-15 מדינת ישראל נ' עורי |more

21.01.2016
(החלטה, שלום י-ם, השופט איתן קורנהאוזר): בקשה לקבלת חומרי חקירה, במסגרת כתב אישום המייחס לנאשם פרסומים בפייסבוק המהווים עבירות הסתה לאלימות או טרור, תמיכה בארגון טרור ועוד. הנאשם עתר להורות למאשימה להעביר לעיונו את חומר הראיות בתיקים בהם הוגש כתב אישום בגין עבירות הסתה במרשתת וכן בתיקי חקירה בהם הוחלט שלא להגיש כתב אישום. נפסק - העתירה לקבלת חומר ראיות בתיקי חקירה בעבירות דומות, נועדה לסייע בידו של הנאשם לבסס טענת הגנה מן הצדק, של אכיפה בררנית. בית המשפט לא ייעתר לבקשה דומה כאשר מדובר בכתבי אישום המוגשים באופן תדיר, בעבירות נפוצות ובנסיבות דומות. במקרה זה מדובר בעבירות הסתה, הכרוכות באופן אינהרנטי בפגיעה בחופש הביטוי. נסיבות ההסתה במקרה זה, באמצעות רשת חברתית במרשתת, משקפות שינויים חברתיים וטכנולוגיים אשר בעקבותיהם חלו שינויים במדיניות אכיפת הוראות החוק המתייחסות להסתה. אך לפני שנה וחצי, החלה מגמה של הגשת כתבי אישום בגין עבירות אלה. לפיכך, לכל הפחות מתעורר ספק האם מדובר בעבירה הנאכפת באופן תדיר ושגרתי, זאת טרם בחינת השאלה בדבר אופי החקירה של מרחבי המרשתת. די בסוג העבירה ובשאלה המתעוררת לגבי תדירות אכיפתה, על-מנת להקים את התשתית הראשונית המבססת את הבקשה. לא ניתן להתעלם משיקול הקצאת המשאבים הנדרשים לצורך איסוף המידע. כשמדובר באינטרס אישי והעבירה המגבילה את חופש הביטוי, יגבר היקף הגילוי על הקושי שבהקצאת משאבים רבים. על המאשימה להעמיד לעיון ב"כ הנאשם את כתבי האישום שהוגשו בגין עבירות הסתה שבוצעו במרשתת, תוך מתן תמצית תיקים אלה, במשך שלוש השנים האחרונות.

ע"ח 59484-07-15 מיימון נ' מדינת ישראל |more

09.08.2015
(החלטה, מחוזי חיפה, השופטת תמר נאות פרי): ערר על החלטת ביהמ"ש השלום קריות מיום 23.7.2015, במסגרתה נדחתה בקשת העורר להחזרת תפוס [ה"ת 1278-06-15 מיימון נ' משטרת ישראל - רישוי עסקים מחוז צפון]. בעסקו של העורר נערך חיפוש, בחשד כי מתבצעות בו עבירות של ניהול משחקים אסורים ועוד, ובמהלכו נתפסו בו גם 11 מארזי מחשב. העורר הגיש בקשה להשבת התפוסים, לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969. ביהמ"ש קמא כי יש להשיב לעורר את הסכום המזומן שנתפס, אך כי יתר התפוסים יוותרו בידי המשיבה. מכאן הערר. נפסק - דין הערר להידחות. אחת הטענות שהתבררה ונדחתה בביהמ"ש קמא היא כי לפי סעיף 32(2) לפקודה, היה צורך להשיב לידי העורר את המחשבים בתוך 48 ממועד התפיסה. אין מקום לטענה. המטרה של סעיף 32(ב) הינה ליתן הגנה מיוחדת למחשב המשמש עסק, וזאת על-מנת למנוע שיבושים בפעילות העסק. האמור נועד להגן על התנהלות לגיטימית, שוטפת ושגרתית של עסקים שמוצדק להגן על פעילותם  ולמנוע ככל שניתן שיבושים, במיוחד בתקופה זו, שעה שמרבית העסקים תלויים במחשבים ובתוכנות. אלא שרציונל זה אינו יכול לחול על מחשבים שתכליתם, כולה או בעיקרה, היא משחקים אסורים או ביצוע עבירות אחרות. לפי חוות הדעת, על המחשבים לא מותקנות תוכנות רגילות שניתן היה לצפות למצוא שם, לו היו המחשבים משמשים לניהול השוטף של העסק, כגון תוכנות דוא"ל, תוכנות ניהול מלאי, הנהלת חשבונות וכיו"ב שימושים סבירים ושגרתיים. באשר להמשך התפיסה מכוח סעיף 235 לחוק העונשין: במקרה זה קיימת תשתית ראייתית לגבי כך שיש "יסוד סביר להניח"  שהתפוסים "שימשו לארגונם או עריכתם של משחק אסור". לכן, התפיסה מלכתחילה היתה מוצדקת, לאור הוראות סעיף 235(א) לחוק העונשין. האם יש הצדקה להמשיך ולהחזיק בתפוסים על-מנת שישמשו כראיה? החקירה טרם הסתיימה ורק לאחר השלמתה ניתן יהיה לבחון את עמדות הצדדים. יש הצדקה להמשיך ולהחזיק בתפוסים על-מנת למנוע עבירות דומות ובהקשר זה יש משקל דומיננטי בו הורשע העורר בעבירה זהה, תוך עשיית שימוש בציוד זהה.

בש"פ 4820/15 מדינת ישראל נ' פלוני |more

14.07.2015
(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט יצחק עמית): ערר על החלטת ביהמ"ש המחוזי בנצרת [מת' 42627-05-15], שהורה על שחרורו של המשיב לחלופת מעצר בית בתנאים מגבילים. לפי כתב האישום, הנאשם עשה שימוש בצילומיו של קטין שחשבון הפייסבוק שלו נפרץ, על-מנת ליצור קשר עם קטינות בנות 11-14, שכשהוא מתחזה לנער בשם אבי. הנאשם פיתה את הקטינות בדרך זו לנהל עמו מערכות יחסים מיניות וירטואליות, במסגרתן ביקש את הקטינות לשלוח אליו צילומי עירום ולבצע בעצמן מעשים מיניים שונים. נפסק - המשיב שוטט במרחב הוירטואלי ולכד ברשתו ילדות בנות 11-12. על החומרה והייחודיות של התופעה של עבירות מין ברשת עמד בית המשפט בשעתו במסגרת בש"פ 2065/13. ואכן, המשפט הולך ומתייחס בחומרה לתופעות אלה, תוך צמצום הפער בענישה בין העולם "האמיתי" לעולם הוירטואלי, מתוך הבנה שהזירה החדשה של עבירות המין אינה באמת "וירטואלית", אלא חודרת לעולם האמיתי והממשי של נפגעי העבירה, ואין טרף קל מקטינים וקטינות. אך לאחרונה, גזר בית משפט זה עונש של 12 שנים בגין עבירות מין חמורות וקשות שבוצעו דרך האינטרנט [ע"פ 707/14]. חומרת העבירה כשלעצמה אינה מקימה עילת מעצר והדילמה לגבי מעצרם של מבצעי עבירות מין באינטרנט אינה קלה, בהתחשב בכך שלפי רוב לנאשמים אין עבר פלילי ומחוץ לרשת הם מתפקדים ונוהגים כאנשים נורמטיביים. הדילמה היא עד כמה ניתן להקהות את מסוכנותו של הנאשם בחלופת מעצר. שירות המבחן התקשה לתהות על קנקנו של הנאשם והעריך כי לא ניתן לשלול סיכון להישנות המעשים. יש להוסיף לכך את הקלות והזמינות בה ניתן לגלוש ברשת, באמצעות מחשב או טלפון נייד. כפי שסוחרי סמים או מבצעי מעשי תרמית יכולים להמשיך במעלליהם גם בחלופת מעצר, כך גם מבצעי עבירות באינטרנט, אם עבירות מין ואם עבירות מסוג אחר. בבחינת השיקולים השונים החליט ביהמ"ש לא להתערב בהחלטת ביהמ"ש המחוזי. הערר נדחה. 

ת"פ 45830-12-12 מדינת ישראל נ' דויטש |more

15.01.2015
(החלטה, שלום ת"א, השופטת הדסה נאור): שוטרים הגיעו לבית הנאשם בעקבות הודעה לפיה הנאשם נצפה משוחח עם קטינים ליד ביתו. בכניסה לבית הנאשם הבחין שוטר בתמונות פורנוגרפיות בחלון פתוח על מסך המחשב הנייח של הנאשם. במהלך החקירה נתפס המחשב ובוצעה חדירה למחשב בחיפוש אחר תוכן פדופילי. לאור תוצאות החקירה וממצאי החיפוש במחשב הוגש נגד הנאשם כתב אישום המייחס לו ריבוי עבירות של החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין. הנאשם טען כי אין עליו להשיב לאשמה, שכן תפיסת המחשב והחיפוש בו נעשו שלא כדין. נפסק - 
  • הוראות הדין החלות על תפיסת חפצים מוסדרות בפסד"פ וקובעות את הסמכויות לתפיסתם, בין אם לפי צו שיפוטי, במסגרת צו חיפוש, ובין אם שלא לפי צו חיפוש. בשלב בו הוחלט על הצורך בתפיסת המחשב, היה למשטרה יסוד סביר לחשוד שהנאשם למצער מעורב בעבירה של ניסיון למעשה מגונה בקטין. החשד התחזק לכאורה כאשר הבחין השוטר בתמונות פורנוגרפיות בחלון פתוח במחשב הנאשם בעת שנכנס לביתו.
  • השילוב בין החשד שהתעורר לבין התמונות במחשב הנאשם די היה בהם בשלב הראשוני של החקירה כדי להצדיק פנייה לביהמ"ש בבקשה לקבלת צו חיפוש לתפיסת המחשב. המשטרה לא נהגה כך ופנתה לבקש את הסכמת הנאשם לתפיסת המחשב, כאשר אין חולק כי הנאשם נתן את הסכמתו לכך. 
  • הסכמת הנאשם לתפיסת המחשב היתה מדעת, באופן שהיה בה כדי להכשיר את התפיסה והיא לא ניתנה עקב לחץ ואיום. הנאשם הביע את הסכמתו לתפיסת המחשב מתוך מודעות לזכותו לסרב להיענות לבקשת המשטרה מכוח זכותו לפרטיות ולאחר שהובהרה לו זכותו לסרב ברחל בתך הקטנה. 
  • ביחס לצו החיפוש, אמנם לא סימנה השופטת כל סימון לגבי האפשרות לדחות את הבקשה או להיעתר לה, ואולם בהמשך הצו, סומנה האפשרות שהחיפוש לא ייערך בפני עדים, בצירוף חותמת וחתימת השופטת. מנוסח הצו שנחתם ברורה כוונת השופטת והעובדה כי לא צוין סימון במשבצות המיועדות לכך - קבלת הבקשה להוצאת צו החיפוש או דחייתה - איננה מהווה פגם מהותי הפוסל את תוקפו של הצו.  לפיכך, תוצרי החיפוש קבילים כראיה ויש לקבל את חומר המחשב שהופק בעקבות החדירה למחשב כראייה קבילה במשפט.
  • המאשימה הציגה ראיות לכאורה להוכחת יסודות העבירה המיוחסת לנאשם ולפיכך נדחתה טענת הנאשם כי אין להשיב לאשמה. 

בש"פ 8500/14 פאהום נ' מדינת ישראל |more

28.12.2014
(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט יורם דנציגר): ערר על החלטת ביהמ"ש המחוזי בנצרת [ע"ח 16859-11-14] שדחה את בקשת העורר לעיון חוזר בתנאי שחרורו וכן את בקשתו לגילוי חומרי חקירה. לפי האישום, העורר והמתלוננת, שניהם עורכי דין, עבדו יחד. לפי החשד, בשלב מסוים החל העורר מגלה יחס אובססיבי כלפי המתלוננת ובין היתר שלח לה הודעות בפייסבוק, התקשר אליה בשעות לא שגרתיות, איים עליה מספר פעמים ועוד. נגד העורר הוגש כתב אישום. בין היתר, ביקש העורר, במסגרת הליכים קודמים, לעיין בחומר החקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ובפרט כי יינתן צו לחברת פייסבוק לשחזר את חשבון הפייסבוק של המתלוננת. ביהמ"ש קמא קבע כי המידע המבוקש, העוסק בהתקשרויותיה של המתלוננת עם סביבתה, אינו רלוונטי להגנת הנאשם וכי הנאשם לא הצביע על התקשרות מסוימת המאפשרת לערוך איזון בין האינטרס שבגילוי לבין פרטיותה של המתלוננת. נפסק - באשר לבקשה לגילוי חומרי חקירה, לא נפל פגם בהחלטת ביהמ"ש המחוזי לפיה אין להעביר לידי העורר את המידע המבוקש מחשבון הפייסבוק או מהטלפון הסלולרי של המתלוננת. סעיף 74 לחוק מקנה לנאשם זכות לעיין בכל ראיה הנחשבת ל"חומר חקירה", כאשר חומר חקירה הוא כל מידע הרלוונטי לאישום. יחד עם זאת, חומרים שמידת הרלוונטיות שלהם לאישום זניחה, לא ייחשבו כחומרי חקירה. כאשר מדובר בחומרים שגילויים עלול לפגוע באינטרסים של צדדים שלישיים, לרבות זכותה של המתלוננת לפרטיות, נדרשת הערכאה הדנה בבקשת הגילוי לערוך איזון בין זכויות הנאשם להליך מוגן לבין זכויותיהם של הצדדים השלישיים. העברת החומר המבוקש עשויה לפגוע פגיעה של ממש בפרטיות המתלוננת, שכן חומר זה כולל פירוט אודות תוכן שיחותיה עם סביבתה. העורר לא הצביע על התקשרות קונקרטית בפייסבוק או בטלפון הנייד אשר גילויה רלבנטי להגנתו. יש להעדיף את זכותה של המתלוננת לפרטיות על פני האפשרות הרחוקה כי בחומר המבוקש יתגלה פרט כלשהו הרלוונטי להגנה.

ה"ת 48347-02-15 סאמי עיאשי ואח' נ' משטרת ישראל - תחנת נהריה |more

25.12.2014
(החלטה, שלום קריות, השופטת עידית וינברגר): בקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(נוסח חדש), התשכ"ט-1969. התפוסים, לרבות מארזי מחשב, נתפסו בבית העסק של המבקשים. המבקשים טענו כי לא קיימת תשתית ראייתית להוכחת החשד כי התקיימו משחקים אסורים בבית העסק וכי המחשבים משמשים אך ורק לגלישה באינטרנט. נפסק -

עיון בחומר החקירה מעלה כי קיימת תשתית לכאורית לכך שהמחשבים שנתפסו בבית העסק שימשו לקיום משחקים אסורים. הטענה כי החיפוש נערך לפי צו, אך ללא נוכחות 2 עדים כנדרש לפי הצו, אינה יכולה להוות טעם לקבלת הבקשה, שכן בשלב זה ביהמ"ש אינו דן בכשרות החיפוש. שאלה זו תתברר במסגרת שמיעת הראיות. אין לקבל את טענת המבקשים כי המשיבה לא היתה מוסמכת לתפוס את המחשבים וזאת לאור הוראות סעיף 235 לחוק העונשין. במקרה דנן קיימות ראיות לכאורה לקיומם של משחקים אסורים ברגע התפיסה ממש ולפיכך למשיבה היה "יסוד סביר להניח" כי התפוסים שימשו לעריכת משחק, הגרלה או הימורים אסורים ולפיכך היתה עילה לתפיסתם.

המשיבה טענה כי בידיה צו המתיר לה חדירה למחשבים, אך זה טרם בוצע. חדירה למחשב והפקת פלט מתוך חדירה הוגדרו כ"חיפוש" בהתאם להוראות סעיף 23 לפקודה וחובה לבצעם בנוכחות 2 עדים חיצוניים. החדירה למחשבים תבוצע בנוכחות נציג מטעם המבקשים. אין לקבל את טענת המבקשים כי המחשבים חוסים בצילה של ההגנה הקבועה בסעיף 32(ב) לפסד"פ, שכן הם אינם משמשים לניהולו של העסק וקיימות די ראיות לכאורה המצביעות על כך שהשימוש שנעשה בהם אינו לצרכים של ניהול "מוסד".

כוונת המשיבה להצגת התפוסים כראיה בהליך המשפטי מקימה עילה להחזקתם. עם זאת, אין בקיומה של עילה זו כדי לשחרר את ביהמ"ש מחובתו לבחון "חלופת תפיסה" שיש בה כדי להשיג את מטרת התפיסה, באמצעות חלופה שפגיעתה בזכות הקניין של המבקשים תהיה פחותה. מאחר ובמחשבים עסקינן, ממילא ברור כי לא יובאו לאולם ביהמ"ש וכי הראיה הדרושה למשיבה לשם הוכחת האישום תוגש באמצעות חוות-דעת מומחה, שתיערך לאחר החדירה למחשב ועיבוד ממצאי הבדיקה.

ניתן להשיג את מטרת התפיסה באמצעות חלופת תפיסה, שתבטיח את אפשרות חילוטם של התפוסים בעתיד וכן תאפשר למשיבה לבצע את החדירה למחשבים לצורך איסוף ראיות והכנת חוות הדעת. המשיבה תבצע את צו החדירה למחשבים. בתום הבדיקה, תפרק המשיבה מהמחשבים את הרכיב הייעודי המאפשר משחקי הימורים, ככל שתמצא כזה, ותשיבם למבקשים ללא הרכיב כאמור. המבקשים ימנעו מדיספוזיציה בתפוסים.

ה"ת 39090-12-14 ערן ורד נ' משטרת ישראל / תחנת לב ת"א |more

25.12.2014
(החלטה, שלום ת"א, השופט עידו דרויאן): בקשת המבקש לקבל חזרה מחשבים וחומר מחשב שנתפס. המבקש מפיץ באינטרנט, בעיקר בפייסבוק, דברי גינוי נגד שוטרים והמשטרה, לרבות צילומים של שוטרים מסוימים הנקובים בשמותיהם. נפסק -

אפשר כי מעשי המבקש מהווים איום על אותם שוטרים וכי הם עלולים לפגוע ביכולת אותם שוטרים למלא את תפקידם. עם זאת, אין מדובר בהסתה לפגיעה פיסית בשוטרים או במשפחותיהם, אלא באופן מפורש מדובר בקריאה ל"לפעולות אזרחיות נגד משטרת ישראל". על הרשויות להלך על התפר הדק שבין הצורך לשמור על השירות הציבורי ויכולתו למלא את תפקידו, לבין חופש הביטוי ובכלל זה חופש הביקורת של האזרח על שירות זה. אמירותיו הכתובות של המבקש מקוממות, קשות ובוטות, אך קשה לראות בהן פגיעה ממשית ביכולת השירות הציבורי ובכלל זה המשטרה למלא תפקידו. גם אם תפיסת המחשבים היתה מוצדקת, דומה כי המשך ההחזקה אינו נדרש.

מדובר בעבירות המתבצעות על דרך התגלותן החיצונית בפרסום. כך לגבי איומים, כך לגבי העלבת עובד ציבור וכך גם לגבי חשש לשיבוש מהלכי חקירה. כיוון שכך, תפיסתו של מחשב שבו המבקש מפקיד את צפונותיו ומחשבותיו ככל אחד מאיתנו, והמשך ההחזקה במחשב כזה, פוגעים בצורה בלתי מידתית בחירות הביטוי והמחשבה ומסכנים גם את חופש ההפגנה ואת חופש הביקורת. ביהמ"ש אינו מקל ראש בעבירות מסוג זה, אך הוכחתן אינה מצריכה ואינה מצדיקה את המשך החזקת המחשבים. מנגד, התרת חיטוט של המשטרה בחומר מחשב כה רב היקף משמעה הפשטת האזרח מכל זכות רלבנטית, שלא לצורך המצדיק אמצעי חמור זה. יש להשיב את המחשבים לידי המבקש.

עמ"ת 18389-12-14 מדינת ישראל נ' עסילה |more

16.12.2014
(החלטה, מחוזי י-ם, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן): ערר על החלטת ביהמ"ש השלום בי-ם [מ"ת 2427-12-14], לפיה שוחרר המשיב ממעצר תוך שנאסר עליו לגלוש באינטרנט, להחזיק כל מכשיר שיש בו אפשרות גלישה באינטרנט ועוד. המשיב הואשם בשורת עבירות הסתה, עבירות על רקע גזעני, איומים ועוד, ביחס לפרסומים שפרסם באינטרנט בתקופת מבצע "צוק איתן" ולאחריו. בין היתר, העלה המשיב תכנים המסיתים לאלימות ולטרור לעמוד הפייסבוק שלו ולעמוד YouTube, אשר זכו לחשיפה רבה. במסגרת הערר, ביקשה המדינה להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים. נפסק -

פרסומי המשיב, אופיים ותוכנם, מעידים על מסוכנות רבה הנשקפת מן המשיב. אמנם אין ראיות ואף לא נטען לחשש שהמשיב ינהג באלימות פיסית בעצמו, אך לעיתים הסתה לאלימות חמורה ומסוכנת לא פחות ממעשי אלימות פיסית. מדובר בפרסומים שצפו בהם אלפי אנשים, חלקם אף פרסמו בתגובה פרסומי הסתה, ודי בכך שחלק קטן מאותם צופים / משתתפים יבצע את המעשים להם הסית המשיב, כדי שתוצאת ההסתה תעלה בחיי אדם. מתוכן הפרסומים עולה כי מדובר בעבירות על רקע אידיאולוגי, המגביר את מסוכנותו של המשיב. הפרסומים נעשו בתקופות קשות וסוערות, בה מסוכנותם של המסיתים רבה יותר ותוצאות ההסתה עלולות להיות חמורות יותר.

חלופת המעצר שנקבעה על-ידי ביהמ"ש קמא אין בה כדי לאיין את מסוכנותו של המשיב ואין בה כדי להבטיח את מטרות המאסר. לא ניתן לבחון את החרטה שהביע המשיב זמן כה קצר לאחר שהפגין בפרסומיו הרבים והקשים שינאה ליהודים והסית לפגוע בהם ולא ניתן לסמוך עליה בקביעת חלופת מאסר. מדובר בחלופת מאסר שלא ניתן לפקח עליה. הטלת איסור על המשיב להשתמש באינטרנט, כאשר האינטרנט זמין בכל עת ובכל מקום, נשענת על מתן אמון מלא במשיב שלא יפר תנאי זה ושלא ימשיך בהסתה מסוכנת כפי שנהג עד למעצרו. אמון כזה לא די בו כדי להבטיח את מטרות המעצר, בפרט כאשר מדובר בעבירות שעלולות להביא לפגיעה ברכוש, בגוף ובחיי אדם. הערר התקבל, המשיב ייעצר עד לתום ההליכים.

ק"פ 46031-04-14 שנקר נ' שנקר ואח' |more

15.12.2014
(החלטה, שלום רחובות, השופטת עינת רון): הקובל והנאשמת 1 הם בני-זוג המצויים בהליך גירושין, במסגרתו מיוצגת הנאשמת 1 על-ידי הנאשמת 2. הקובל הגיש קובלנה פרטית נגד הנאשמות, בה ייחס לנאשמות עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. בכתב האישום נטען כי לאחר שהקובל עזב את בית המגורים המשותף, חדרה הנאשמת 1 לחומר אישי ופרטי של הקובל, שנמצא במחשבו האישי, תוך שימוש בסיסמה האישית שלו. עוד נטען כי הנאשמת 2 עשתה שימוש בהודעות מייל שהעבירה לה הנאשמת 1, במהלך הדיון המשפטי בין הצדדים בביהמ"ש לענייני משפחה. הנאשמת 2 העלתה טענות מקדמיות ביחס לכתב האישום. נפסק - אשר לטענה כי המעשה הנטען נעשה תוך כדי חדירה למחשב ועל כן היה מקום להאשים בעבירה לפי חוק המחשבים (אלא שלא ניתן לעשות כן בקובלנה פלילית), הרי שמקום בו לפי העובדות ניתן לייחס מספר עבירות, לתביעה פררוגטיבה לבחור בסעיף העבירה ובלבד שהוא אכן מתאים לעובדות הנטענות. הקובל פעל לפי סדרי הדין המוקנים לתביעה ורשאי היה לבחור סעיף חוק אחר. מקובלת טענת הנאשמת 2 כי כתב האישום חסר עובדות המתארות את העבירות. אין נפקא מינה כי הקובל לא פרט את מועד החדירה למחשב, שכן לא תמיד ידועים למאשימה מלוא הפרטים המהווים את נסיבות העבירה. מקובל בנסיבות אלה להסתפק בתיאור כללי. עם זאת, אין חולק כי מתוך החומר הקיים ידוע באילו מיילים שהוצאו מן המחשב מדובר ואילו מהם הוגשו לביהמ"ש. אין די בטענות הקובל כי פרטים אלה ידועים לנאשמות. עסקינן במשפט פלילי ועל כתב האישום לפרט פרטים אלה, על-מנת שהנאשמות יוכלו לנהל הגנה מיטבית וידעו מפני מה עליהן להתגונן. על הקובל לתקן את כתב האישום ולפרט את הסעיפים הרלבנטיים. בשלב זה של ההליך לא ניתן לקבוע ממצאים ביחס לטענה כי כתב האישום אינו מגלה עבירה. הטענה שהופנתה על-ידי הנאשמות היא באשר לעצם נטילת המיילים מן המחשב על-ידי הנאשמת 1 וקבלתם לאחר מכן על-ידי הנאשמת 2 ועשיית שימוש בהם ולאו דווקא "פרסומם" במהלך הדיון המשפטי. דרך הוצאת המיילים והעברתם טרם הובהרה דיה. כתב האישום יתוקן על-ידי הקובל. 
12345678910>
לעמוד
15 עמודים